ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฎหมายและระเบียบ
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  
     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖เปิดอ่าน
     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖เปิดอ่าน
     การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652565-05-27เปิดอ่าน
     การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642564-03-27เปิดอ่าน
     นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร0000-00-00เปิดอ่าน
     แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 25630000-00-00เปิดอ่าน
     การประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25630000-00-00เปิดอ่าน
     มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง0000-00-00เปิดอ่าน
     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.25620000-00-00เปิดอ่าน
     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 25620000-00-00เปิดอ่าน
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.