ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  
     การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเปิดอ่าน
     แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     การประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเปิดอ่าน
     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.