ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     แผนการดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน  
     แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570เปิดอ่าน
     รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566เปิดอ่าน
     แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนเปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี wdพ.ศ.2561 - 2565เปิดอ่าน
     แผนการดำเนินงานประจำปี 2562เปิดอ่าน
     แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2661เปิดอ่าน
     แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2561เปิดอ่าน
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.