ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ทำเนียบผู้บริหาร 

ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร  


นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
โทรศัพท์ : 062-1529231


นายมงคล ทินกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
โทรศัพท์ : 087-9587981


นายสราวุฒิ ทานกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
โทรศัพท์ : 085-2088231


นายบุญส่ง แทวกระโทก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
โทรศัพท์ : 065-0613453


นางศิริกัญญา เจริญกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 089-8445744
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.