ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     คู่มือการปฏิบัติงาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน  
     การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่งเปิดอ่าน
     ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบทเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณเปิดอ่าน
     การเขียนทะเบียนประวัติพนักงานเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานพัสดุเปิดอ่าน
     คู่มืองานธุรการเปิดอ่าน
     การลาเปิดอ่าน
     หลักธรรมาภิบาลเปิดอ่าน
     การจดทะเบียนพาณิชย์เปิดอ่าน
     ผังโครงสร้างส่วนราชการ การรับผิดชอบงานเปิดอ่าน
     คู่มือสวัสดิการเปิดอ่าน
     คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์เปิดอ่าน
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.