ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ข้อมูลทั่วไปของ อบต. 

ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.  

สภาทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

การปกครอง

   ตำบลศรีละกอมีการปกครอง  2  รูปแบบ  คือ 

  1. การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งเขตการปกครองเป็น  17  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้าน

เป็นหัวหน้าปกครองโดยมีกำนันเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในตำบล ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองพื้นที่ พ.ศ. 2547 

  1. ปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ทำหน้าที่บริหารงานราชการในเรื่อง

ของการบริหาร การพัฒนาตำบลศรีละกอ

 

ลักษณะที่ตั้ง

                     องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ    ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอจักราช โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ จักราช  ระยะทาง  7  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ระยะทาง    48    กิโลเมตร    ปัจจุบันมีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ตั้งอยู่ที่หมู่  3  บ้านละกอ

 

อาณาเขต

                ทิศเหนือจรดตำบลจักราช  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

                ทิศใต้ จรดตำบลสีสุก   อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

                ทิศตะวันออกจรดตำบลหนองขาม  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

                ทิศตะวันตกจรดตำบลท่าช้างและตำบลหนองยาง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารประกอบ
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.