ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ข้อมูลทั่วไปของ อบต. 

ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.  

ลักษณะทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

 1) ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอจักราช โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอจักราช  ระยะทาง  7  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ระยะทาง  48  กิโลเมตร  ปัจจุบันมีที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ตั้งอยู่ที่หมู่  3  บ้านละกอ

 2) อาณาเขต

ทิศเหนือ จรด ตำบลจักราช  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต้ จรด  ตำบลสีสุก   อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันออก  จรด ตำบลหนองขาม  อำเภอจักราช   จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตก  จรด   ตำบลท่าช้างและตำบลหนองยาง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

 3) เนื้อที่

            องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอมีพื้นที่  ประมาณ  102  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ   63,750  ไร่   เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอทั้งหมด มีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้

               

ตารางที่ 1   แสดงพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านของตำบลศรีละกอ

 4)  ประชากร

            ประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  มีจำนวน  10,001   คน    แยกเป็น   ชาย 4,931   คน หญิง   5,070  คน 

 

5)  ลักษณะภูมิประเทศ

            ลักษณะภูมิประเทศของตำบลศรีละกอมีลักษณะลาดเอียงจากทิศใต้และทิศตะวันออกไปสู่ทิศเหนือ  และทิศตะวันตก  พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มผสมที่ดอน ประกอบด้วย

            1)  ที่ราบลูกคลื่น ร้อยละ 20 ของพื้นที่

            2)  ที่ราบ  ร้อยละ 25 ของพื้นที่

            3)  ที่ราบมีน้ำขัง ร้อยละ 55 ของพื้นที่

6) สภาพภูมิอากาศ

            ลักษณะภูมิอากาศของตำบลศรีละกอ มีสภาพเช่นเดียวกับสภาพอากาศโดยทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล  ดังนี้

            - ฤดูฝนเริ่มประมาณเดือน พฤษภาคม -  ตุลาคม ของแต่ละปี   ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้ไม่มากนัก  ฝนที่ตกส่วนมากเป็นอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นซึ่งจะผ่านเข้ามาปีละ  3-4 ลูก  ถ้าปีใดพายุดีเปรสชั่นน้อยก็จะมีความแห้งแล้ง

            - ฤดูหนาวเริ่มประมาณเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ มีลักษณะอากาศหนาวเย็นซึ่งได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดต่ำลงเรื่อยจนถึงปลายเดือนมกราคม หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์

            - ฤดูร้อนเริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ -  พฤษภาคม  ค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง

 7) ขนบธรรมเนียมประเพณี

-   ประเพณีการทำบุญ       -  วันสงกรานต์

-   ประเพณีเข้าพรรษา       -  วันออกพรรษา

-   ประเพณีวันลอยกระทง

 8) สถานที่ราชการในพื้นที่

-   โรงพยาบางส่งเสริมสุขภาพตำบลละกอ

-   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

-   ป้อมสายตรวจ

-   สถานีตำรวจภูธรตำบลสีสุก

-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

-   โรงเรียน 7 แห่ง

การมีส่วนร่วมของประชาชน
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
E-Service
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download