ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฎหมายและระเบียบ
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     การให้บริการ 
การให้บริการ
การให้บริการ  
     การขออนุญาตก่อสร้าง0000-00-00เปิดอ่าน
     ลำดับการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน0000-00-00เปิดอ่าน
     รับแจ้งไฟไหม้0000-00-00เปิดอ่าน
     รับแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ0000-00-00เปิดอ่าน
     การจัดเก็บรายได้0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้พิการ0000-00-00เปิดอ่าน
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.