ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)


ข่าวประชาสัมพันธ์  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตอบแบบสอบถามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ 
     
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ 
      ช่อ
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหารและสายงานปฏิบัติของอบต.ศรีละกอ 
            ] &
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ร่วมรณรงค์ "ลอยกระทงแบบรักษ์โลก"... 
     
ประชาสัมพันธุ์ เรื่อง กำหนดระยะการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2562... 
     
คู่มือการร้องเรียน การร้องทุกข์... 
     
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 2560... 
     
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่... 
     
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เ... 
     
ประชุมประชาคม... 
     
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานเกษตรร้อยไร่ 61... 
     
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)... 
     
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)... 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษาที่ 2/2561
   ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561
   ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
   ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
   ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๔๐-๐๓ สายบ้านพ
   ประกาศแผยแพร่ราคากลางและประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนดู่
   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๕๕-๐๒
   รับจ่ายรายไตรมาส
ข่าวย้อนหลัง
 
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา  


ประกาศงานราชการ
ประกาศงานราชการ  

พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233  Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.