ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  วันที่ 13 มกราคม  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ภายใต้การนำของนายประเสริฐศ ... วันที่ 29 ธันวาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ในการนำของนายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก  นายกองค์กา ...
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ พร้อมด้วยคณ ... เมื่อววันที่ 8-9 กันยายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  นำโดยนายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก  นายกองค ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     

ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีมติรับรองแล้ว สมัยวิสามัย ที่ 2/2565 
       

ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีมติรับรองแล้ว 3/2565 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้...     จำนวนผู้เข้าชม 333 ครั้ง
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้...     จำนวนผู้เข้าชม 265 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 2 สาย บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ 15
   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น3) บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 13
   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 3 สาย บ้านลุงถ่อน หมู่ที่ 7
   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 2 สาย บ้านโกรกไม้แดง หมู่ที่ 9
   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 6 จุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น 3) บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ 5
ข่าวย้อนหลัง
 
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.