ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ 

ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ  


นายโสภณ แบ่งรัมย์
นักวิชาการศึกษา


นางสาวแสงเดือน ทิศกระโทก
ครู


นางวิมลรัตน์ พูนกระโทก
ครู


นางสาวน้ำฝน ทิศกระโทก
ครู


นางอินทุอร อินดำ
ครูผู้ช่วย


นางอารีย์ ทิศกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก


นางตรีรัตน์ ยงไธสง
ผู้ดูแลเด็ก


นางชลนิชา แทนนำ
ผู้ดูแลเด็ก
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.225.17.239
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,443,844


 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233  Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.