ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน  

 

Vision for the development of Sri Lakho Subdistrict Administrative Organization
 
"develop all aspects Public administration is excellent"
 
Local development missions
1. Provide and maintain waterways and land
2. Maintain cleanliness of roads, waterways, walkways and public places. Dispose of solid waste and sewage
. 3. Prevent and mitigate disasters
. 4. Prevent and suppress communicable diseases
. 5. Promote education. Religion and culture
6. Promote the development of women, children, youth, the elderly and people with disabilities.
7. Protection, care and maintenance of natural resources and the environment.
8. Provision of water for consumption. consumption and agriculture.
9. To maintain and promote the occupation of the people
 
Aims for Sustainable Development
1. Transportation by both water and land is convenient.
2. Maintaining cleanliness of roads, waterways, walkways and public places Dispose of solid waste and sewage
. 3. Campaign to prevent and stop communicable diseases
. 4. Disaster prevention and mitigation
. 5. Promote education. Religion and culture
6. Promote the development of women, children, youth, the elderly and people with disabilities.
7. Protection, care and maintenance of natural resources and the environment.
8. Provision of water for consumption. Consumption and agriculture
9. Promote the occupation of the people.
 
 
Strategies for the Development of Subdistrict Administrative Organizations
 
Strategy 1: Infrastructure Development
Development Guidelines 1.1 Developing communication routes and intra-local and interconnected road traffic engineering
between local
Development Guidelines 1.2 Develop, improve and maintain public utilities and utilities to be
thoroughly and sufficiently
Development guidelines 1.3 Provide, develop, improve and maintain public areas for the benefit of the community.
         
Strategy 2 Water Resource Development
Development guidelines 2.1 Construction and improvement of drinking water sources consumption and water for agriculture
 
Strategy 3 Education Development religion and culture
Development guidelines 3.1 Education management and support for basic education is sufficient.
thorough, standardized and consistent with the Sufficiency Economy Philosophy
Development guidelines 3.2 Promote and carry on traditions beautiful religion and culture                
to remain in tandem with the local people
Development guidelines 3.3 Develop and encourage the establishment of standardized child development centers throughout the country.
Province Development Guidelines 3.4 Strengthen, support and encourage youth to have morals, ethics,                               and knowledgeable
existence in today's society.
happy according to the Thai culture
Strategy 4: Economic Development
Development guidelines 4.1 Support the development of knowledge and career promotion for people to have sufficient
                             and thorough income.
Development guidelines 4.2 Provide and maintain markets. to support the products that can be produced by the people
Development Guidelines 4.3 Promote life according to the Sufficiency Economy Royal Initiative and organic agriculture
Development guidelines 4.4 Promote and support the system of cooperatives and community enterprises.
 
 
Strategy 5 Social and Environmental Development
Development guidelines 5.1 Focus on prevention by improving the community environment and promoting health.
                             people's livelihood
Development guidelines 5.2 Support the prevention and solution of drug problems and life safety and public property
Development Guidelines 5.3 Promote and support social welfare provision and improve the quality of life for children, youth
, women, the elderly, the disabled and the socially disadvantaged. 
Development guidelines 5.4 Strengthen disaster prevention and mitigation measures and rescuers.
Development guidelines 5.5 Promote exercise. sports and recreation
Development Guidelines 5.6 Provide and support cemeteries and crematoriums.
Development Guidelines 5.7 Raise awareness and awareness of natural resource and environmental management.
                             by promoting the use of limited natural resources to be worthwhile and
                             maximum benefit and sustainably remain with the community
Development guidelines 5.8 Provide a wastewater treatment system. Waste and Sewage Management
 
Strategy 6 Strategies for good public administration
Development guidelines 6.1 Promote and support the implementation of village health care. and other groups of organizations.
Development guidelines 6.2 Increase channels for acknowledging information to the public.
Development guidelines 6.3 Promote and support the strength of local government organizations. cooperate and support each other
 in local development
Development guidelines 6.4 Improving and developing knowledge Personnel talent
Development guidelines 6.5 Improve operational efficiency and improve revenue collection development.
Development Guidelines 6.6 Improve, develop and provide tools, equipment, and workplaces to be up-to-date,
 convenient, and conducive to serving the
 
people
 
             . Strongly aims to develop the local area to progress. This will result in people's well-being. and more comfortable Therefore, the objectives have been set in order to be able to carry out various activities to achieve the missions and visions set as follows:
1. Transportation system. efficient, standardized and sufficient to meet the needs of the people.
2. The community economy is strong. have potential for career development People earn more
3. Quality of Life Development The management of social welfare, education, sports, recreation and public health is effective. People are safe in life and property
. 4. The administration and operations of the Subdistrict Administrative Organization are efficient. Promote the process of participation and cooperation from all sectors in local development.
Natural resources and environment are maintained. People take part in conservation and rehabilitation.

Regards

การมีส่วนร่วมของประชาชน
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
E-Service
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download