ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     สำนักปลัด อบต. 

สำนักปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.  
สำนักปลัด อบต.


นางศิริกัญญา เจริญกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 089-8445744


นางเจนิทตา แทวกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 088-3583359


นางจังกรณ์ ภูคำศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทรศัพท์ : 091-8284483


นางสุกัญญา เลิศสูงเนิน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081-3025102


นายปิยพงษ์ ทานกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 083-3834907


นางสาวรุ่งนภา ศรีสร้อย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 090-2751268


นายภาสกร อธิเตโชกุล
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 082-1271162


- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายวีรพันธ์ สุวรรณศิริ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 088-3500681


นายสมเกียรติ ทิศกระโทก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 062-5168243


นายระวี ตองกระโทก
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 095-4899863


นางเปรมฤดี ตวยกระโทก
คนงาน
โทรศัพท์ : 061-5047814


นายบุญภา เทียมกระโทก
นักการ
โทรศัพท์ : 063-4571426


นายศิริพล ทิศกระโทก
คนงาน
โทรศัพท์ : 081-0700637
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
E-Service
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download