ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฎหมายและระเบียบ
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     สำนักปลัด อบต. 

สำนักปลัด อบต.
สำนักปลัด อบต.  
สำนักปลัด อบต.


นางศิริกัญญา เจริญกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 089-8445744


นางเจนิทตา แทวกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 088-3583359


นางทรรศวรรณ ทาวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสุกัญญา เลิศสูงเนิน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายปิยพงษ์ ทานกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล


-ว่าง-
นิติกร


- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายวีรพันธ์ สุวรรณศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสมเกียรติ ทิศกระโทก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายระวี ตองกระโทก
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสุวรรณนิษา ดุริยดำรงกุล
คนงาน


นายบุญภา เทียมกระโทก
นักการ


นายศิริพล ทิศกระโทก
คนงาน
การให้บริการ
บริการระบบสารสนเทศ
แบบตอบ EIT
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.