ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     คู่มือประชาชน 
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน  
     คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดินเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดินเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21เปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)เปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22เปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง)เปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้ายเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์เปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)เปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารเปิดอ่าน
     คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33เปิดอ่าน
     การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร ข้อแนะนำการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตาม พรบ. ควบคุมอาคารเปิดอ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
E-Service
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download