ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายธะนงค์ สาเกตุ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ


นายเสริม ท่อกระโทก
สมาชิก อบต ม. 1


นายชินบุตร กอมันกลาง
สมาชิก อบต. ม. 1


นายประพล นนกระโทก
สมาชิก อบต.ม.2


นายศิวโรจน์ ฐานกระโทก
สมาชิก อบต.ม.3


นางนิตยา พูกโคกสูง
สมาชิก อบต.ม.4


นายทวี แทวกระโทก
สมาชิก อบต.ม.5


นายบุญส่ง แทวกระโทก
สมาชิก อบต.ม.5


นายชิษณุพงษ์ ธงกระโทก
สมาชิก อบต.ม.6


นายนันทวัฒน์ กองโส
สมาชิก อบต.ม.6


นายธะนงค์ สาเกตุ
สมาชิก อบต.ม. 7


นายชัย ทิศกระโทก
สมาชิก อบต.ม.7


นายไพรัช ธงกระโทก
สมาชิก อบต.ม.9


นายทวี แจ่มเรือน
สมาชิก อบต.ม.10


นายสราวุฒิ ทานกระโทก
สมาชิก อบต.ม.10


นางลำใย จรโพธิ์
สมาชิก อบต.ม.11


นายไพศาล ทิศกระโทก
สมาชิก อบต.ม.12


นายนคร ทิศกระโทก
สมาชิก อบต.ม.12


นายประพัน ทิศกระโทก
สมาชิก อบต.ม.13


นายฟอง ทนกระโทก
สมาชิก อบต.ม.13


นายเนตร แทวกระโทก
สมาชิก อบต.ม.14


นายศักดิ์ แทวกระโทก
สมาชิก อบต.ม.14


นายอุทัย แทนกระโทก
สมาชิก อบต.ม.15


นางสอิ้ง ทิศกระโทก
สมาชิก อบต.ม.16


นางสาวศศิธร ทนกระโทก
สมาชิก อบต.ม.16


นางนฤมล สุวรรณรอด
สมาชิก อบต.ม.17


นายเบิด นากระโทก
สมาชิก อบต.ม.17
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 54.161.100.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,520,944 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233  Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.