ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฎหมายและระเบียบ
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรีละกอ


นายทวี แจ่มเรือน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
โทรศัพท์ : 061-0517921


นายประพัน ทิศกระโทก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
โทรศัพท์ : 085-3112927


นายเสริม ท่อกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 093-7657966


นายศักดิ์ นนกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 087-9568131


นายศิวโรจน์ ฐานกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 065-7415466


นางสาวนิตยา ทิศกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 096-0793369


นายอิทธิพล คำรินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 099-0404848


นายชิษณุพงศ์ ธงกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 061-5820436


นายธะนงค์ สาเกตุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 093-3463437


นายสมเกียรติ แตงกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 093-4127915


นายมงคล คำจันลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 094-5838400


นายพายุ วิยะโคตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 098-1402933


นายชินวัฒน์ นากระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 12
โทรศัพท์ : 090-3609983


นายเนตร แทวกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 14
โทรศัพท์ : 096-5410934


นายภิรมย์ บรรจงปรุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 15
โทรศัพท์ : 091-0913212


นายสมอน ทิศกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 16
โทรศัพท์ : 061-2358617


นายเดชา นันกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 17
โทรศัพท์ : 093-9903933


นางศิริกัญญา เจริญกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ)
โทรศัพท์ : 089-8445744
การให้บริการ
บริการระบบสารสนเทศ
แบบตอบ EIT
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.