ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสรีละกอ


นายทวี แจ่มเรือน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
โทรศัพท์ : 061-0517921


นายประพัน ทิศกระโทก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
โทรศัพท์ : 085-3112927


นายเสริม ท่อกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 093-7657966


นายศักดิ์ นนกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 087-9568131


นายศิวโรจน์ ฐานกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 065-7415466


นางสาวนิตยา ทิศกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 096-0793369


นายอิทธิพล คำรินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 099-0404848


นายชิษณุพงศ์ ธงกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 061-5820436


นายธะนงค์ สาเกตุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 093-3463437


นายสมเกียรติ แตงกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 093-4127915


นายมงคล คำจันลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 094-5838400


นายพายุ วิยะโคตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 098-1402933


นายชินวัฒน์ นากระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 12
โทรศัพท์ : 090-3609983


นายเนตร แทวกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 14
โทรศัพท์ : 096-5410934


นายภิรมย์ บรรจงปรุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 15
โทรศัพท์ : 091-0913212


นายสมอน ทิศกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 16
โทรศัพท์ : 061-2358617


นายเดชา นันกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ หมู่ที่ 17
โทรศัพท์ : 093-9903933


นางศิริกัญญา เจริญกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ)
โทรศัพท์ : 089-8445744
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
E-Service
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download