ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฎหมายและระเบียบ
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  

สภาพทางเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

1)  อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  โดยส่วนใหญ่แล้วจะทำการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งพืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง  นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขาย ส่วนสัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ห่าน

 

ที่

ชนิดสัตว์เลี้ยง

จำนวน (ตัว)

1

สุกร

447

2

โคเนื้อ

3,163

3

โคนม

2

4

กระบือ

249

5

ไก่

2,6319

6

เป็ด

596

7

ห่าน

48

 

ตารางที่ 3   แสดงชนิดและจำนวนการเลี้ยงสัตว์ภายในตำบลศรีละกอ ที่มาของข้อมูล จปฐ. 1 -51

 

2)  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

- ปั๊มน้ำมัน  5  แห่ง                                                - ลานมัน  1 แห่ง

- โรงสีข้าวขนาดเล็ก  41  แห่ง              -ร้านซ่อมรถ  12     แห่ง

- ร้านค้า    38  แห่ง                                 -ร้านอาหาร  1  แห่ง

- ปั๊มขนาดเล็ก  14    แห่ง

 

3)  สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าอื่นที่น่าสนใจ

                ตำบลศรีละกอมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ  ได้แก่  ข้าวแตน กล้วยทอดกรอบ  กล้วยอบเนย ข้าวเกรียบผัก  ข้าวเกรียบผลไม้  มันเทศทอดกรอบ  พริกแกง ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ

 

4)  การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ

                ประชากรส่วนใหญ่จะมีการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพและได้มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง แต่กลุ่มยังขาดการบริหารจัดการที่ดีและเงินทุน   จึงทำให้กลุ่มประสบกับปัญหาการดำเนินกิจกรรม

 

เอกสารประกอบ
การให้บริการ
บริการระบบสารสนเทศ
แบบตอบ EIT
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.