ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  


ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

 

            ตำบลศรีละกอ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลสีสุกได้รับการจัดตั้งเป็นตำบล เมื่อวันที่  6 กันยายน พ.ศ. 2528         และ ตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539  เริ่มแรกมีจำนวน  หมู่บ้านทั้งสิ้น 14  หมู่บ้าน  ปัจจุบันมีพื้นที่การปกครองจำนวน 17 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 102 ตารางกิโลเมตร  ตำบลศรีละกอแบ่งการปกครองออกเป็น  2  รูปแบบ  คือ 

          1. การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งเขตการปกครองเป็น  17 หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวหน้าปกครอง  โดยมีกำนันเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในตำบล ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองพื้นที่ พ.ศ. 2547

          2. การปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ทำหน้าที่บริหารงานราชการในเรื่องของการบริหาร การพัฒนาตำบลศรีละกอ

 

          ทำเนียบฝ่ายบริหาร
1.  นายบุญเลิศ  ทินกระโทก       ประธานกรรมการบริหาร             2539-2546
2.   นายบุญเลิศ  ทินกระโทก      นายกองค์การบริหารส่วนตำบล      2546-2547
3.  นายวรวุฒิ  นนพละ              นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     2547-2551
4.  นายบุญเลิศ  ทินกระโทก       นายกองค์การบริหารส่วนตำบล      2551-2555
5.  นายวรวุฒิ  นนพละ              นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     2555-ปัจจุบัน

 

          ทำเนียบฝ่ายสภา
1.  นายบุญ  นาคโปย              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      2539-2542
2.  นายไหล  ทนกระโทก          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      2542-2543
3.  นายแสน  แทวกระโทก        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      2543-2547
4.  นายทิม  ตวยกรระโทก        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      2547-2551
5.  นายมานพ  มาตรโคกสูง      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล       2551-2555
6.  นายเจริญเดช  จำปาโพธิ์      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      2555-ปัจจจุบัน

 

          ทำเนียบปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1.  นายสมศักดิ์  สังข์ทอง           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      2539-2540
2.  นายนรินทร์  หมอนทอง        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      2540-2541
3.  จสต.เดือน  ทิพย์ขุนทด          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      2541-2545
4.  นายพรพัฒน์  อินทรวงษ์โชติ   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      2545-2549
5.  นายกิจจา  เขษมสุข             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      2549-2551
6.  นางศิริกัญญา  เสริมรัมย์       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      2551-ปัจจุบัน

การมีส่วนร่วมของประชาชน
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
E-Service
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download