ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

ประวัติความเป็นมา

        ตำบลศรีละกอ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลสีสุก  ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบล เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2528  และตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539  เริ่มแรกมีจำนวน  หมู่บ้านทั้งสิ้น  14  หมู่บ้าน  ปัจจุบันมีพื้นที่การปกครองจำนวน  17  หมู่บ้าน  มีเนื้อที่ประมาณ 102 ตารางกิโลเมตร

การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.