ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฎหมายและระเบียบ
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     กองช่าง 

กองช่าง
กองช่าง  


นายนิติกร ดรกันยา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 091-4764859


นายวิชัย ดีพุดซา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


-ว่าง-
นายช่างเขียนแบบ (ปง./ชง.)


นายปทุม ทิศกระโทก
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ


นายธนวันต์ ทิศกระโทก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายพงษ์ศักดิ์ มนุษย์รัมย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางสาวธัญญา บัวทองหลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.