ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     กองช่าง 

กองช่าง
กองช่าง  


นายนิติกร ดรกันยา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 091-4764859


นายวิชัย ดีพุดซา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 065-2929414


-ว่าง-
นายช่างเขียนแบบ (ปง./ชง.)


นายปทุม ทิศกระโทก
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
โทรศัพท์ : 082-0041669


นายธนวันต์ ทิศกระโทก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 082-3773087


นายพงษ์ศักดิ์ มนุษย์รัมย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทรศัพท์ : 094-7293841


นางสาวธัญญา บัวทองหลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 094-3793763
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.