ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางสาวจินดา ศุภภัทรเกษม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 084-3020180


นางสาวนงนุช แทวกระโทก
นักวิชาการคลังชำนาญการ
โทรศัพท์ : 099-0303419


นายวัง ทับกระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 084-6053904


นางสาวมาริสา มุขพิมาย
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ : 090-2689997


-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ


นายพรหมเทพ พันธ์พิโรจน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาววราภรณ์ จำปาโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 087-2407072


นางสาวธิดารัตน์ ตวยกระโทก
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ : 087-8758805


นางสาวศศินภา นนพละ
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 088-3503990
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.