ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
     รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     สรุปรายงานความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2เปิดอ่าน
     รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1เปิดอ่าน
     สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ไตรมาสที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ไตรมาสที่ 3 ก.ค. - ก.ย. พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ไตรมาสที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ไตรมาสที่ 1 ม.ค. - มี.ค. พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563เปิดอ่าน
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.