ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฎหมายและระเบียบ
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Website : www.srilakor.go.th

เบอร์โทรศัพท์ : 086-4662233

โทรสาร : 044-928835

E-mail : srilakortambol@hotmail.com 

Facebook : www.facebook.com/srilakor/

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ : 081-2660617

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ : 087-256956

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ : 080-1589505

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ : 088-3583359

 

การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการของผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.