ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีมติรับรองแล้ว สมัยวิสามัย ที่ 2/2565

  ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีมติรับรองแล้ว 3/2565

  ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ศรีละกอ สมัยสามัญสมัยที่ 2/2565

  ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีมติรับรองแล้วสมัยวิสามัญ ที่ 1/2565

  ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีมติรับรองแล้ว 1/2565 ครั้งที่ 2 , ครั้งที่ 3

  ประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีมติรับรองแล้ว 1/2565

  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565

  ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ศรีละกอ สมัยสามัญสมัยที่ 4/2565

  ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ศรีละกอ สมัยสามัญสมัยที่ 3/2565

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ต่อไป
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.