ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  วันที่ 13 มกราคม  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ภายใต้การนำของนายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  และนางศิริกัญญา  เจริญกิจ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  ลงพื้นที่มอบของขวัญรางวัลและเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียนในโรงเรียน  ในพื้นที่ตำบลศรีละกอทุกโรงเรียน  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละกอ ชมการแสดงของเด็กนักเรียนใน ศพด.ละกอ และมอบของรางวัลเป็นกำลังใจให้กับเด็ก

     
     
     
     
 
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.