ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ และพนักงานส่วนตำบล ต้อนรับนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอจักราช ในการคิกออฟ โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมบ้านละกอ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยให้ความรู้ในการจัดทำถังขยะเปียกกับผู้นำหมู่บ้านในตำบลศรีละกอ เพื่อนำประชาชนในพื้นที่จัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกหลังคาเรือนต่อไป

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.