ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
โครงสร้างการบริหาร
เอกสารการให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)ย้อนหลัง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)ย้อนหลัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 2 สาย บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ 15

  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น3) บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 13

  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 3 สาย บ้านลุงถ่อน หมู่ที่ 7

  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 2 สาย บ้านโกรกไม้แดง หมู่ที่ 9

  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 6 จุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น 3) บ้านโคกสำโรง หมู่ที่ 5

  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 2 สาย บ้านโกรกไม้แดง หมู่ที่ 9

  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านใหม่ศรีจันทร์สินธุ์ หมู่ที่ 12

  ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 2 จุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น 3) บ้านละกอ หมู่ที่ 3

  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านตาเงิน หมู่ที่ 1

  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล.(มอก.ชั้น 3) จำนวน 2 จุด บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 11

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ต่อไป
การให้บริการ
บริการประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การป้องกันการทุจริต
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถาม
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233   Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.