ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ       วิสัยทัศน์ : "พัฒนารอบด้าน การบริหารราชการเป็นเลิศ"

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
 หัวข้อข่าว
การเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
 หน่วยงาน
เทศบาลตำบลบ้านบัว
 ราคากลาง
0
 ซื้อเอกสาร
0
 ยื่นซอง
0
 ติดต่อสอบถาม
0
 รายละเอียดข่าว
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21 และตามมาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และ พรบ.ข้อมูลข้าวสาร พ.ศ. 2540 จึงขอลงข้อมูลราคาและวิธีคำนวณราคากลาง ตามสิ่งที่แนบท้ายมานี้

ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : เทศบาลตำบลบ้านบัว
วันที่ประกาศ : 2561-01-05
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 54.161.100.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,520,943 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0864662233  Fax : 044-938825
Email : srilakortambol@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.